Saturday, March 14, 2009

आईशी संवाद.

प्रिय सलोनी,
तुझ्या आईला आता दिवसेनदिवस अवघड होत चालले आहे. परन्तु आज तिला देखिल काही तरी लिहावे अशी उर्मी आली आहे. त्यामुले तिच्याशी बोल!
बाबा

प्रिय सलोनी,
आज तुझ्या बाबाला टायपीस्ट करून मी तुझ्याशी तुझ्या दादाबद्दल गप्पा मारणार आहे. यावेळी जेव्हा तुझ्या आगमनाची चाहुल लागली तेव्हा २ वर्षांपुर्वी झालेल्या मिसकॅरेज मुळे आम्ही ही गोड बातमी कुणाशीही शेअर न करण्याचे ठरवले. तुझ्या दादाला कळले की सर्वांना कळणारच. म्हणुन त्यालाही सांगीतले नाही. माझी होम प्रेग्नन्सी टेस्ट पॉझीटीव्ह आल्यावर लगेचच मला अतिशय उलट्या चालु झाल्या आणि अशक्तपणा जाणवु लागला. त्यातच एके दिवशी मी सिद्धुला पोहण्याच्या सरावाला घेउन गेले आणि तिथुन परतताना मला चक्कर आली. इथे असे काही घडले तर लगेच पॅरामेडिक्स बोलवले जातात. ते आले. त्यांनी मला तब्येती बद्दल प्रश्न विचारायला सुरुवात केल्यावर लगेचच मी त्यांचा वेळ वाचवण्यासाठी प्रेग्नंसी बद्दल सांगीतले. सिद्धु बरोबर असल्यामुळे त्याने ते ऐकले ( तसा चतुर गडि आहे - इति बाबा). आणि अश्या रितीने त्याला ही बातमी कळाली.
बातमी कळाल्याबरोबर तो खुप खुष झाला. आणि त्याचे सर्व नियोजन चालु झाले. तो अचानक खुप समंजस मुलासारखा वागु लागला. शाळेत जाताना पटापट आवरुन तयार होऊ लागला. शाळेतुन आल्यावरही स्वत:ची कामे स्वत: करु लागला.
पहिल्या अल्ट्रासाऊण्ड ला जेव्हा मी आणि तुझे बाबा गेलो, तेव्हा तेथील तज्ञ आम्हाला म्हणाली की बाळाचे लिंग नंतरच्या म्हणजे १६ व्या आठवड्याच्या अल्ट्रासाऊण्ड मध्ये कळेल. परन्तु तुम्हाला जर दुसरे मुल असेल तर त्याला विचारा की तुला भाऊ होणार की बहीण? तिचा असा अनुभव आहे की बहुतेक वेळा लहान मुलांचा अन्दाज खरा ठरतो. हे ऐकुन आम्ही ही तुझ्या दादाला विचारले की तुला बेबी सिस्टर आहे की बेबी ब्रदर? तेव्हा दादा म्हणाला - बेबी सिस्टर. त्याचे हे उत्तर ऐकुन आम्हाला अतिशय आश्चर्य वाटले. कारण तो अथर्वच्या म्हणजे माझ्या भाच्याच्या जन्मानंतर नेहेमी म्हणायचा की मलापण एक बेबी ब्रदर हवा. "बेबी ब्रदर्स आर फन." असो.
नंतर तो स्वत:हुन नावांची शोधाशोध करु लागला. त्यासाठि त्याने त्याच्या शाळेचा कॅटलॉग वापरला. काही नावे शॉर्टलिस्ट केल्यावर "सलोनी" हे नाव त्यानेच निश्चीत केले. माझ्याकडुन या नावाचा अर्थ शोधुन घेतला. आम्ही जेव्हा त्याला हेच नाव का असे विचारले तेव्हा त्याने आम्हाला सांगीतले की त्याला ’स’ या अक्षराने सुरु होणारे नाव हवे होते (बाबा गेला मायनॉरिटीत!). दुसरे म्हणजे - सोनाली हे माझे नाव इंग्रजी मध्ये ऊलटेसुलटे केले तर सलोनी हे नाव तयार होते - इति सिद्धु! आणि अर्थातच तिसरे म्हणजे सलोनी म्हणजे सुंदर. थोडक्यात काय तर सिद्धु ने सर्व विचार केला आहे. आता तुम्ही काहीही त्रास घेण्याची गरज नाही. ६ वर्षांचा हा तुझा दादा, पण किती विचार करतो? सध्याची पिढीच हुशार आहे. प्रत्येक गोष्टीत तर्कशास्त्र! अरे हो! हे नाव निवडताना अमेरिकन लोकांना उच्चार करता येइल का याचाही त्याने विचार केला. मला नाही वाटत की बरेच मोठे होई पर्यंत आमच्या पिढीला एवढी अक्कल होती. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्याच्या यादीमध्ये एकही मुलाचे नाव नव्हते. तो अगदी ठाम होता की मुलगीच आहे.
अखेर आम्ही १६ व्या आठवड्यात अल्ट्रासाऊण्ड्ला गेलो तेव्हा लिंगनिदान झाले आणि मुलगी असल्याची खात्री झाली. मग काय, दादाची तुझ्या खरेदी ची लगबग चालु झाली. प्रत्येक गोष्ट ही त्याच्या पसंतीने खरेदी करायची. नाही तर स्वारी रुसलीच.
दादाला तुझ्या प्रत्येक गोष्टीत रस असतो. तो माझ्या बरोबर बेबी सेंटर या संकेतस्थळावर जाऊन दर आठवड्याला तुझी काय वाढ होते आहे ते बघत असतो. तुझ्या बद्दल अनेक प्रश्न विचारतो. तुझ्या लाथेने खुष होतो. तुझ्यासाठी पियानोवर गाणे वाजवतो. तुझ्यावर निबंध लिहितो. तुझ्यासाठी पुस्तके वाचतो. असा हा तुझा दादा, जर तु पोटात असताना तुझ्यासाठी इतका गोष्टी करतो तर तु बाहेर आल्यावर तो काय काय करेल याची कल्पनाच करणे अशक्य आहे.
मी फक्त एवढेच म्हणु शकते की तुझ्या दादाने आणि बाबाने मिळुन तुला लाडाने बिघडवले नाही तरच नवल!

No comments: