Sunday, March 15, 2009

4D अल्ट्रासाऊण्ड

सल्लु,
काल आम्ही तुझी 4D अल्ट्रासाऊण्ड करायला गेलो होतो. 4D अल्ट्रासाऊण्ड ही वैद्यकीयदृष्ट्या आवश्यक गोष्ट नाही। इकडे अमेरिकेत तंत्रज्ञान प्रगत आहे. 4D अल्ट्रासाऊण्ड द्वारे बाळाचा जन्म होण्याच्या आधिच बाळाचा चेहेरा पाहता येतो. चित्र अर्थातच नेहेमीच्या फोटो इतके स्पष्ट नसते. परंतु बाळाचा एकंदरीत तोंडवळा नक्कीच कळतो. तर आम्ही इथेच घरापासुन २ मैलावर (अमेरिकेत हे एक विचीत्र आहे. मैल, गॅलन, फुट, पाउण्ड ... सर्वकाही जगाच्या उलट! त्याबद्दल पुन्हा कधितरी!) एका ठिकाणी गेलो. अर्थात ही वैद्यकिय गरज नसल्यामुळे ही अल्ट्रासाऊण्ड आरोग्य विम्याकडुन मंजुर नसल्यामुळे आम्हीच १२९ डॉलर्स मोजले (सध्या आर्थिक मंदीमुळे १२९ - नाहीतर ३०० आहे म्हणे. मला माझ्या बहिणीची आठवण आली. ती तुळशीबागेतुन काही तरी गरज नसलेल्या वस्तु खरेदी करायची आणि वडिलांना म्हणायची सेल मध्ये ५० रुपयामध्ये मिळाले आहे, नाहीतर १०० किंमत आहे!)असो.. परंतु ते दुकान एकंदरीत जोरात चालले होते. भरपुर गर्दी होती. १२९ डॉलर्स मध्ये २० मिनिटे अल्ट्रासाऊण्ड आणि ४ रंगीत फोटो अनि एक सीडी. असे पॅकेज आहे.
परंतु सलोनीबाई तुमचा मूड काही ठिक नव्हता. तुझे डोकेच सापडेना. (डोकं फिरलया .. बयेचं डोकं फिरलया! - मुग्धाचं गाणं मनात येउ लागलं.). अल्ट्रासाऊण्ड च्या बाईने मग सोनालीचे पोट धरुन हलवले. आम्ही दोघेही दचकलोच! पण जेणो काम तेणो ठाय असा विचार करून गप्प बसलो. बर पडद्यावर काय दिसते आहे तेही काही कळत नव्हते. ती म्हणाली पाय आहे आपण म्हणायचे पाय आहेत. ती डोके म्हणाली की आपण म्हणायचे डोके. असो ... परंतु एकदा तिला काही तरी निश्चीत सापडले असे दिसले ... आणि तिने मग एक जादुचे (जी ई कंपनीचे) बटण दाबले आणि सिद्धुचा जन्म झाला त्यावेळी तो जसा दिसत होता तसाच चेहेरा काही क्षण दिसला.
परंतु अगं राणी तु अशी रुसुन बसलीस की त्या एक-दोन क्षणांपलिकडे विशेष काही दिसले नाही.
त्यामुळे आम्ही आता मंगळवारी पुन्हा जाणार आहोत. त्यावेळी भरपुर गार आणि साखरयुक्त असे पेय घेउन यायला सांगीतले आहे. बघु त्यावेळी तरी तुझी मर्जी होते काय आमच्यावर.

No comments: