Wednesday, March 18, 2009

आईशी संवाद - भाग २ (4D अल्ट्रासाऊन्ड)

प्रिय सलोनी

काल तुला बघण्यासाठी माझी दुसर्यांदा 4D अल्ट्रासाऊण्ड झाली। यावेळी मी अल्ट्रासाऊण्डला जाताना जय्यत तयारीनिशी म्हणजे व्यवस्थीत जेवुन, थण्ड ज्युस/सोडा पिऊन आणि चॉकलेट खाऊन गेले होते। जणुकाही तुला मी मांडीवर घेतले आहे अशी तु पोटात बसलेली दिसलीस आज. पहिल्या दोन मिनीटात वाटले की बहुतेक दुसर्यांदा निराश होऊन आम्हाला तुला न बघताच परत जावे लागणार. पण तितक्यात तुझी भरपुर हालचाल सुरु झाली. माझ्या उजव्या बाजुला अगदी कडेला तुझे डोके आहे. म्हणुन मला डाव्या कुशीवर झोपवण्यात आले. मी, तुझा दादा आणि तुझे बाबा तुला एका मोठ्या पडद्यावर बघत होतो. तु एकदा तोंडात एका हाताची सगळी बोटे घातली होतीस. तुझे दोन्ही पाय अगदी तुझ्या गालावर टेकले होते. अल्ट्रासाऊण्ड करणारी बाई आम्हाला म्हणाली की तुला आत हलायला जागा नाही, त्यामुळे चेहेरा दाबला जात आहे. हे ऐकल्यावर लक्षात आले की थोड्या आठ्वड्यांआधीच म्हणजे २६ ते २८ आठवड्यांदरम्यानचा काळ हा 4D अल्ट्रासाऊण्ड्साठी योग्य आहे. असो .... तुला पाहून मला अगदी सिद्धुचा जन्म झाल्यानंतरचा चेहेरा आठवला.

तु तोंडातुन हात काढावास म्हणुन त्या अल्ट्रासाऊण्ड करणार्या बाईने जरा माझे पोट हलवले तेव्हा तुला काही सेकन्द रडताना पाहिले. नंतर मध्येच एकदा तु डोळे उघडलेस आणि बन्द केलेस. तुझे हे सगळे चेहेर्यावरचे भाव बघताना खुपच मजा वाटली. कालचा दिवस कसा मस्त गेला!

नंतर घरी आल्यापासुन रात्रिपर्यंत फक्त 4D अल्ट्रासाऊण्ड्चाच विषय डोक्यात घुटमळत होता. इतके दिवस मला कुतुहल वाटायचे की दर आठवड्याला मी जे प्रेग्नन्सी लेटर वाचते त्यातले इतके बारकावे या माणसांनी कसे अभ्यासले असतील? परन्तु आता लक्षात येते आहे की 4D अल्ट्रासाऊण्ड्चे तन्त्र हे तब्बल १४ वर्षे जुने आहे. या तन्त्रामध्ये बाळाचा जो विशिष्ट भाग बघायचा असेल तो आधी नेहेमीचे म्हणजे 2D अल्ट्रासाऊण्ड वापरुन बघतात. नंतर त्या विशिष्ट भागावर फ़ोकस करून मग 4D अल्ट्रासाऊण्ड चा कॅमेरा चालु करतात. या 4D कॅमेर्यामधुन येणारे चित्र जुन्या काळातल्या फोटोंसारखे पिवळसर असते .... परन्तु बाळ बर्यापैकी स्पष्ट दिसते. अश्यारितीने बाळाच्या वाढीदरम्यान घडणार्या बारिकसारिक गोष्टींचा अभ्यास केला जातो.

4D अल्ट्रासाऊण्ड बघुन अजुन एक विचार माझ्या मनात आला. तो म्हणजे बाळ पोटात असताना देखील त्याला हसणे, रडणे, भिती या सर्व भावना असतात. त्यामुळे गर्भसंस्कारही खुपच महत्वाचे आहेत. गरोदर स्त्रीने फक्त चांगल्या गोष्टींचा विचार करणे, चांगल्या गोष्टी वाचणे, चांगल्या गोष्टी ऐकणे, सतत प्रसन्न राहणे, हे किती महत्वाचे आहे हे आता शास्त्रीयदृष्ट्या सिद्ध करता येते. पूर्वी आपल्याकडे या सर्व आधुनिक गोष्टी नसतानासुद्धा आपल्या पूर्वजांनी हे कसे काय ओळखले असेल असा प्रश्न पडतो!!

2 comments:

Anonymous said...

इतकं केल्यावर चेहेरा दिसला हेच खुप झालं.. अभिनंदन..
तुमच्या ह्या पोस्ट मुळे बरिच नविन माहिती मिळाली.. मला खरंच माहिती नव्हतं ४ डी बद्दल..

Saloni said...

Dhanyavaad!!

khaalachyaa link var jaoon pahaa. tumhala changalee kalpana yeil ..

http://www.youtube.com/watch?v=N1uKCchuIjM