Friday, February 6, 2009

मीटिन्ग्ज

सल्लू ... अजून १० मिनिटात एक मीटिंग आहे। हा असा दिवस सुरु होतो बघ। ईस्ट कोस्ट किंवा भारतातून कोणी तरी कामाला सुरुवात करतो आणि मी हां असा सकाळी सकाळी घरातुनाच तो कॉल घेतो। अलीकडे फक्त locally काम करणे अशक्यच आहे। सगळेच जण जगभर विखुरलेले। असो ....
तुला दुसरेच काही सांगायचे आहे। सध्या सा रे गा म प् little champs म्हणुन खूपच छान मलिका चालू आहे। इतकी लहान मुले इतकी अशक्य गात आहेत की काही विचारू नकोस। मला स्वतःला कार्तिकी गायकवाड आवडते। तिची स्वरांवर अतीशय चांगली (नव्हे स्वर्गीय) पकड़ आहे। वैसे तो और भी लोग गा बजा रहे है !! परन्तु कार्तिकी देविंचा विजय असो। ....
असो ... आता इतके पुरे .... बाकि विक एंड ला बोलूच .....

No comments: