Wednesday, May 25, 2011

सिद्धोबाच्या सुटीतला संकल्प!

सलोनीराणी

 

सिद्धुच्या शाळेचा आज शेवटचा दिवस होता. आजपासुन ऑगस्टपर्यंत आता सुटी! आईने बरेच उन्हाळी वर्ग सिद्धुसाठी लावले आहेत. पोहण्याचा ... गाण्याचा ... रोबोटिक्सचा इत्यादि इत्यादि. एकंदरीत स्वारी बिझी असणार आहे तर! ..

 

तर मी साहेबांना सकाळी शाळेत जाता जाता त्याला म्हणालो.. "सिद्धु सुटीत काय करायचे आहे तुला?" तर सिद्धु म्हणतो - "बाबा मला व्हॉलन्टिअर करायचे". बापरे ... मला चांगलाच आनंदाचा धक्का बसला! मी म्हणालो त्याला की तु बघ कुठे संधी आहे आणि मी पण येईन तुझ्याबरोबर...

 

मला वाटते सिद्धोबाच्या डोक्यात बराच चांगला विचार आला आहे. प्रत्यक्ष करतो की नाही पाहु. परंतु किमान विचार आला हे काय कमी?

 

मी १९९७ साली ऑस्ट्रेलिआ मध्ये असताना तिथे मी ऐकले होते की तिथली माणसे सरासरी ९ तास महिन्याला स्वयंसेवी कामाला वाहुन घेतात. सर्व देशातील साधारण १/३ लोक दरवर्षी स्वयंसेवा करतात.

 

अमेरिकेत हे प्रमाण इतके जास्त नसेल. परंतु मला वाटते तरीही त्याच्या निम्याइतके तरी नक्कीच असेल. जर १०% लोकांनी जरी निरपेक्षपणे थोडे तास समाजोपयोगी काम केले तर देश मागे कसा राहिल?

 

असो ... जास्त भाषण नको.... आय जस्ट फेल्ट ग्लॅड सिद्धु सेड इट ऑन हिज ओन!

No comments: