Tuesday, June 8, 2010

रावणाची सुसु आणि मुनलाईट सोनाटा !

सलोनी

 

लेखाचे नावच गोंधळुन टाकणारे आहे ना? आहेच मुळी. रावणाची सुसु आणि मूनलाईट सोनाटा या दोन गोष्टींमध्ये काय संबंध आहे?

 

तर त्याचे आहे असे की सिद्धुला रात्री झोपताना सहसा गोष्ट ऐकायला आवडते. तश्या बऱ्याच गोष्टी सांगतो मी त्याला परंतु सिद्धुला विशेष करुन वात्रट गोष्टी जास्त आवडतात. तर आज मी त्याला रावणाची आणि गणपतीची गोष्ट सांगीतली. रावण तपश्चर्या करुन शंकराला प्रसन्न करतो आणि एक ज्योतिर्लिंग घेऊन लंकेला जाऊ लागतो. रावणासारख्या दैत्याकडे ज्योतिर्लिंग असेल तर तो त्यातुन मिळणाऱ्या शक्तीचा दुरूपयोग करेल या भीतीने सर्व देव गणपतीला आवाहन करतात की काहीही करुन ते ज्योतिर्लिंग परत मिळवायचे. शंकराने ते लिंग देताना अट घातली असते की ते जिथे पहिल्यांदा जमीनीवर टेकेल तिथुन ते परत उचलता येणार नाही. गणपती लहान मुलाचे रूप घेउन रावणाला "सुसु" येइल अशी जादु करतो. आणि मग रावण त्या लहान मुलाला लिंग सांभाळायला देऊन सुसु करुन येईपर्यंत गणपती ते लिंग खाली ठेऊन पसार होतो. अशी गोष्ट ...

 

सिद्धु ही गोष्ट ऐकुन अगदी गडबडा लोळुन हसला. इतके की त्याचे पोट दुखले. सिद्धुला का कुणास ठाऊक सुसु असलेल्या गोष्टी खूप आवडतात. मी त्याला तश्या बऱ्याच गोष्टी सांगीतल्या आहेत. शिवाजी महाराज, भगत सिंग, देवगिरी चा रामराजा .... अलेक्झॅण्डर इत्यादि .... परंतु सिद्धुला सर्वात जास्त काय आवडत असेल तर सुसु च्या गोष्टी. हनुमान सुपरमॅन बॅटमॅन आणि स्पायडरमॅन कॅंम्पिंगला जातात ती तर त्याची अत्यंत आवडती गोष्ट. सर्वात महत्वाचे म्हणजे हनुमॅन हा इतर कोणत्याही मॅन पेक्षा जास्त पावरबाज आहे हे एव्हाना त्याला पूर्णपणे कळले आणि पटले आहे. हे तुला देखील कळणे अत्यावश्यक आहे. योग्य वेळ येईल तेव्हा तुलादेखील सांगेन. असो ... तर तिथे कॅम्पिंग च्या जंगलामध्ये भुते असतात. ती रात्री सगळे झोपले असताना कशी पांघरुणाच्या आत प्रवेश करतात याचे प्रात्यक्षिकासकट वर्णन मी सिद्धुला बऱ्याचदा दिले आहे. परंतु हनुमानाजवळ जातील एवढी भुतांमध्ये ताकत नाही. त्यामुळे कॅम्पिंग साईटजवळ भुते दबा धरुन बसतात. हनुमानाला रात्री सुसु लागते तेव्हा तो बाहेर येतो आणि चुकुन भुते बसली असतात त्या खड्यात सुसु करतो असे म्हणताच सिद्धु जे खो खो हसु लागतो की काही विचारु नकोस ....

 

सिद्धुच काय .. मला पण हसायला येते तर!

 

असो .. पण माझा प्रयत्न असतो की सिद्धुला येनकेन प्रकारेण भारताच्या संस्कृतीशी निगडीत गोष्टी सांगाव्यात. उद्या त्याला परके वाटु नये जर भारतात गेले तर. सम्पूर्ण नाही परंतु अर्ध्या नसात तरी भारतीय रक्त वहावे एवढीच काय ती इच्छा! परंतु ती इच्छा तरच पूर्ण होईल जर मी गोष्ट सांगता सांगता झोपी नाही गेलो तर. बऱ्याचदा सिद्धु मला उठवत असतो ... "बाबा पुढे काय झाले"... परंतु मला निम्यावेळातरी गोष्ट सांगता सांगताच झोप येते. असो...

 

असो ... पण मग मूनलाईट सोनाटा ही काय भानगड आहे? तर ती आमच्या राणीसाहेबांना झोपी घालवण्याची "ट्रीक" आहे. बाईसाहेब अगदी गोऱ्या मडमेच्या वर मूनलाईट सोनाटा ऐकत ऐकत झोपतात ... सुदैवाने तिथे मी तुला हातात धरुन येरझाऱ्या घालत असल्याने मी स्वत: तुझ्या आधी नाही झोपत.

 

मूनलाईट सोनाटा माझी अत्यंत आवडती सिंफनी आहे.. त्याच्याबद्दल पुढच्या लेखात....

 

 

3 comments:

आर्यन केळकर said...

तुम्ही सांगत असलेल्या दोन्ही गोष्टी आठवून मलाही खूप हसू आले. (माझा दिड वर्षाचा मुलगा) आर्यन मोठा झाल्यावर त्यालाही अशा गोष्टी नक्की आवडतील.
सोनाली

बाल-सलोनी said...

:-)

mulanna especially kaahihi chaangale aikanyapeksha vatrat goshteech jast avadato.

tyamule ek ashee sangeetalee kee uralelya 9 goshtee aapalyala havya tya sangu shakato!

आनंद पत्रे said...

ः-)